Ostral d.o.o. u svojoj ponudi ima i usluge servisa, reparacije i redovnog održavanja opreme.

Najbrži način da nas kontaktirate u vezi servisa jeste da popunite što više podataka iz formulara u nastavku.

Vrsta servisa:
Podaci za kontakt: