Grupa Prominent, sa sedištem u  Heidelbergu, Nemačka je osnovana pre više od 55 godina. Danas je to vodeći svetski proizvođač pumpi i prateće opreme za doziranje fluida i sistema za tretman i dezinfekciju vode.

Osnova ideja u radu grupe Prominent jeste da se tržištu ponude visokokvalitetni proizvodi nastali kao rezultat vrhunskog inženjeringa i inovacija, uz potpuno razumevanje potreba kupaca i poznavanja procesa i aplikacija.

ProMinent svojim pumpama i opremom snabdeva različite industrijske grane, što predstavlja još veći izazov – ne postoje dva potpuno ista zahteva za pumpom. Svaki projekat ili upit iziskuje precizno definisanje radnih parametara i prilagođen izbor pumpi za navedenu aplikaciju. Najbitnije je da Prominent inženjeri i pumpe mogu da odgovore svakom zahtevu.

Dozirne pumpe

Dozirne pumpe Prominent spadaju u klasu zapreminskih pumpi sa linearnim kretanjem. Princip rada se bazira na punjenju radne zapremine uz naizmenično otvaranje i zatvaranje ventila na usisu i potisu pumpe. Radni element – klip ili membrana, usisavaju, sabijaju i potiskuju fluid iz radne zapremine, savlađujući otpor na potisnom vodu. Dužina hoda ili broj hodova radnog elementa mogu da se menjaju, čime se reguliše kapacitet pumpe uz održavanje preciznosti doziranja.
Veliki izbor tipova pumpi Prominent, obezbeđuje da se one koriste u različitim aplikacijama – od vrlo preciznih doziranja par ml/h pa sve do velikih protoka od 40 m3/h.

Solenoidne dozirne pumpe

Solenoidne dozirne pumpe proizvođača Prominent se mogu koristiti za precizna doziranja u rasponima od 0.74 l/h do 75 l/h, uz pritisak na potisu od 2 do 25 bara. Sve ovo, uz veliki izbor materijala radnih elemenata, čini Prominent solenoidne pumpe dobrim izborom za doziranje različitih fluida u brojnim aplikacijama i industrijama.

Princip rada solenoidnih pumpi Prominent

Magnet naizmenično povlači radno vratilo pumpe, na čijem kraju je membrana. Ovim se stvara radna zapremina u glavi pumpe koja se naizmenično puni i prazni, uz otvranje i zatvarnje usisnih i potisnih ventila. Dužina hoda osovine se može podešavati kao i broj koraka u minuti. Na taj način se jednostavno postiže željeni kapacitet.

Gde se koriste solenoidne pumpe Prominent?

Najčešće oblasti primene solenoidnih pumpi su precizna doziranja hemikalija, kapaciteta do 75 l/h. Neki od primera u nastavku:

 • proizvodnja i tretman vode za piće: dozirnja sredstava za dezinfekciju
 • rashladne kule: doziranje inhibitora korozije i biocida
 • tretman otpadnih voda: doziranje flokulanata
 • proizvodnja papira: doziranje aditiva
 • proizvodnja plastike: doziranje boja i aditiva

Koje su prednosti korišćenja Prominent dozirnih pumpi?

U solenoidnim pumpama postoji samo jedan deo koji je izložen habanju tokom normalne eksploatacije pumpe – membrana.
Nema potrebe za podmazivanjem ležaja ili vratila, niti za saošavanjem delova nakon servisa. Sve ovo čini solenoidne pumpe Prominent vrlo jednostavnim i jeftinim za održavanje u poređenju sa drugim tipovima pumpi.

Dozirne pumpe sa elektro motorom

Dozirne pumpe sa elektro-motorom proizvođača Prominent su robusne, pouzdane i sposobne da rade veliki broj sati bez stajanja, u najtežim uslovima rada.
Dozirne pumpe sa mehanički pogonjenom membrnom su najbolji izbor kada se doziraju hemikalije pri nižim izlaznim pritiscima. Servis je jednostavan i brz zbog malog broja delova, a preciznost Prominent pumpi je najbolja na tržištu.

Precizno podešavanje željenog kapaciteta

Dužina hoda klipa i broj hodova u minuti tj. broj obrtaja motora mogu se posebno podešavati kod Prominent dozirnih pumpi. Na ovakve pumpe se ugrađuju step elektromotori, sa pužnim prenosnikom obrataja na linearno kretanje klipa pumpe. Klip prenosi svoje kretanje na membranu koja naizmenično usisava i potiskuje fluid u radnom prostoru glave pumpe. Nepovratni ventili na usisu i potisu sprečavaju povrat fluida tokom rada pumpe.

Dozirne pumpe sa elektro motorom mogu se koristiti u sledećim aplikacijama:

 • doziranje različitih agresivnih hemikalija kapaciteta do 1,000 l/h
 • sredstva za dezinfekciju u sistemima za tretman pitke vode
 • sredstva za dezinfekciju u rashladnim kulama
 • flokulanti u postrojenjima za tretman otpadnih komunalnih ili industrijskih voda
 • aditivi u papirnoj industriji
 • aditivi i boje u proizvodnji plastike papira i kartona

Impresivne radne karakteristike

Dozirne pumpe Prominent imaju brojne prednosti u odnosu na druge pumpe na tržištu: velika preciznost doziranja, bez obzira na eventualne promene pritiska na potisu, manja potrošnja hemikalija tokom rada opreme i precizna kontrola samog procesa.

Ukoliko vam treba veća pouzdanost opreme tokom rada, preporučujemo vam da koristitie robusne i jednostavene za održavanje dozirne pumpe Prominent sa elektro pogonom. Pumpe su fleksibilne u radu, sa širokim opsegom podešavanja kapaciteta, lako se mogu integrisati u postojeće sisteme za doziranje uz potpuno automatizovan rad I daljinsku kontrolu. Niska potrošnja energije i u najzahtevnijim aplikacijama obezbeđuje optimalne radne karakteristike ovih dozirnih pumpi.

Sigurnost u radu
Višeslojna membrana obzbeđuje da i uslučaju oštećenja ne dođe do curenja fluida van kućišta pumpe.

Zaštita od preopterećenja motora ili porasta pritiska na potisu čini Prominent dozirne pumpe sigurnim izborom za zahtevne radne uslove.

Klipne dozirne pumpe Prominent

Ukoliko vam treba kontinualno, visoko precizno doziranje bez gubitka fluida, najbolji izbor bi bile klipne dozirne pumpe Prominent.
Sa izlaznim kapacitetom od 150 – 1500 ml/h i pritiscima na potisu od 20 do 60 bara. Svaki pojedinačni hod klipa obezbeđuje precizno doziranje i do 1 μl u kontinuitetu. Broj hodova klipa se može podešavati od 1 do 100 koraka u minuti.

Prominent klipne dozirne pumpe su idealan izbor u slučajevima kada se vrlo male količine fluida (npr 0,02 ml/h) moraju kontinualno dozirati u nekom industrijskom procesu ili laboratoriji.

Rad pumpi se može pratiti i regulisati pomoću Prominent procesnog tajmera koji je odlična i jednostavnija alternativa standardnom PLC-u. Takođe je moguće klipne pumpe priključiti na PROFIBUS® kontrolni sistem.


Kao ovlašćeni distributer i servisni centar za tržište Srbije, u mogućnosti smo da Vam ponudimo adekvatan i stručan izbor pumpi za svaku aplikaciju. U ponudi takođe imamo i originalne rezervne delove, kao i uslugu servisa.

Više detalja o proizvodima kompanije ProMinent možete pronaći na njihovoj internet prezentaciji ili nas kontaktirajte.