Naftna industrija

U naftnoj industriji koriste se pumpe na svim pozicijama – od bušotina, magistralnih cevovoda za transport sirove nafte, pretakanja iz transportnih cisterni, tankera, vozova, u procesu prerade u rafinerijama, na pumpnim stanicama za distribuciju krajnjim potrošačima.

Bez obzira na mesto primene, sve pumpe moraju da budu u skladu sa visokim standardima, najvišeg kvaliteta izrade i bezbednosti u radu (ATEX). Za većinu pumpi se primenjuje API standard kao garancija da su pumpe robusne i pouzdane u radu. Ovo povlači i posebne sisteme montaže i zaptivanja pumpi, koji moraju da se obezbede od strane lokalnog distributera.

Najčešću primenu imaju centrifugalne pumpe (nisko i visioko pritisne) za sirovu naftu, benzin, dizel, rashladne fluide; višestepene centrifugalne pumpe za TNG, membranske i klipne pumpe za doziranja na visokim pritiscima, zavojne pumpe za transport fluida na visokim pritiscima…

Zbog kontinualne proizvodnje i velikih troškova zastoja, obaveza isporučica pumpi za naftnu industriju je da obezbedi kvalitetan i brz lokalni servis i rezervne delove na lageru.