Dugovečan rad pumpi podrazumeva redovno održavanje i zamenu delova koji se u toku rada habaju. Ukoliko dođe do kvara, najčešće je potrebna zamena samo nekih delova pumpe kako bi ona nesmentano nastavila da radi.

Osim samih pumpi, Ostral u ponudi ima i kompletnu ponudu originalnih rezervnih delova proizvođača čiji smo zastupnici.

Rezervni delovi se mogu isporučiti u okviru usluge servisa, ili nezavisno ukoliko je Vaša tehnička služba osposobljena za njihovu ugradnju.