Da bi pumpa radila u skladu sa preporukama proivođača i kako bi rad pumpe bio optimalan, neophodno je prisustvo naših servisera prilikom prvog pokretanja pumpe i opreme.

Prilikom puštanja pumpe u rad, naši serviseri proveravaju:

  • Konstrukciju postolja i temelja, potrebno je da su pravilno izrađeni, kako bi se izbegla buka i vibracije pri radu pumpe
  • Dužinu i prečnike usisnog i potisnog cevovoda, da bi pumpa mogla da postigne zadate parametre, potrebno je da su cevovodi pravilno projektovani
  • Smer okretanja vratila, pogrešan smer dovodi do oštećenja delova u vrlo kratkom vremenskom periodu
  • Zapunjenost pumpe fluidom kojim se transportuje, rad pumpe na „suvo“ u vrlo kratkom vremenskom periodu oštećuje delove pumpe
  • Zapunjenost pumpe fluidima veoma visoke ili veoma nise temperature, ukoliko je temperatura fluida veoma visoka ili niska, može da izazove deformacije elemenata pumpe ukoliko se neravnomerno zapunjava fluidom
  • Da li dodatna oprema (venitli, filteri, sita,sonde) imaju uticaj na rad pumpe, dodatna oprema može da utiče na optimalan rad pumpe, smanjivanje protoka, porast pritiska…
  • Položaj i raspored ventila, rad pumpe sa zatvorenim ventilima na potisu, dovodi do oštećenja velikog broja delova pumpi

Ukoliko pumpa nije puštena u rad po preporuci proizvođača i servisera, i iz nekog od gore navedenih razloga dođe do oštećenja na pumpi i opremi, gubi se i garancija.