Da bi se obezbedio pravilan i efikasan rad pumpi i opreme i smanjio broj kvarova i neplaniranih servisa, potrebno je redovno obavljati preventivni servis. Preventivni servis nije popravka kvarova, već skup mera i radnji kako bi se eventualni kvarovi izbegli. Obavlja se periodično, po preporuci proizvođača i servisera.

Preventivni servis podrazumeva:

  • Vizuelni pregled opreme
  • Defektažu
  • Čišćenje
  • Zamenu delova koji se u normalnom radu troše i menjaju se na određenom vremenskom periodu ili broju radnih sati pumpi i opreme
  • Podmazivanje i zamenu ulja
  • Pravljenje defektažnog i servisnog izveštaja.

Redovno obavljanje preventivnog servisa je jedini siguran način da se obezbedi pravilan i efikasan rad pumpi i opreme, kao i da se izbegnu negativne posledice u vidu kvarova, havarija, zastoja proizvodnih linija i celih postrojenja, itd.

Ostral d.o.o. sa velikim broj firmi ima ugovoreno plansko održavanje. To podrazumeva planiranje preventivnih radnji, realizaciju preventivnih radnji, dalje preporuke za održavanje i nabavku delova, kao i držanje rezervnih delova na našem lageru. U tom slučaju Ostral d.o.o. snosi svu odgovornost za ispravnost i funkcionalnost opreme koju održavamo.