Farmaceutska industrija

Sva oprema koja se isporučuje za farmaceutsku industriju mora da zadovolji najstrožije higijenske zahteve. Konstrukcija pumpi koje se ugrađuju u ovakvim proizvodnim linijama mora da obezbedi 100% izolovanost fluida od okoline kao i besprekorno pranje i dezinfekciju (CIP i/ili SIP) između dve šarže.

Najčešći tipovi pumpi koji se koriste su centrifugalne i lobe pumpe (demi voda, voda za injekcije, rastvori, sirupi i kreme), kao i peristaltičke pumpe za precizna doziranja. Sve pumpe koje uvozimo u Srbiju se isporučuju sa potrebnim certifikatima (FDA, EHEDG, 3A) za primenu u farmaceutskoj industriji i biotehnologiji.