packo

Belgijski proizvođač Packo pumps, koga Ostral d.o.o. kao distributer zastupa na tržištima Srbije, Crne Gore i Makedonije, je vodeći proizvođač centrifugalnih pumpi izrađenih od nerđajućeg čelika.

Od samog početka 1975. godine, Packo Pumps se opredelio za projektovanje i proizvodnju pumpi od nerđajućeg čelika namenjenih gotovo svim industrijskim granama. Od onda je preko 300.000 pumpi proizvedeno i ugrađeno u veliki broj različitih aplikacija.

Prve pumpe koje je Packo proizvodio bile su namenjene mlečnoj industriji, tako da su od samog starta Packo pumpe ispunjavale zahtevne higijenske uslove i imale mogućnost jednostavnog i detaljnog čišćenja.

Konstrukcija od nerđajućeg čelika i procedura elektropoliranja površina su dva standarda koja čak i danas izdvajaju Packo pumpe, a detaljno poznavanje industrijskih procesa za koje su pumpe namenjene postavile su Packo Pumps na mesto lidera na tržištu u različitim sektorima.

Opšte industrijske pumpe čini velika serija od 12 tipova pumpi, sa mogućim protocima od 40 do 1700 m3/h, pritiscima na potisu od 2,5 do 13 bara i transportom fluida viskoznosti do 1000 cP. Takođe, postoje i posebne izvedbe – samousisne pumpe za povrat CIP-a (čišćenje sistema bez demontaže), pumpe sa velikim prečnikom radnog kola za transport fluida sa čvrstim česticama (povrće, morski plodovi…), višestepene pumpe (za izmenjivače toplopte, filtere, CIP pod viskoim pritiskom, itd), pumpe za transport tečnih fluida koji u sebi sadrže vazduh, takođe dobre za povrat CIP-a.

Široka paleta Packo pumpi obuhvata pumpe za higijenske aplikacije od kojih posebnu grupu čine pumpe namenjene farmaceutskoj industriji,  kao i pumpe namenjene drugim industrijskim granama za aplikacije koje zahtevaju izradu od nerđajućeg čelika.

Najveći broj pumpi Packo Pumps primenu nađe u prehrambenoj industriji: preradi mleka i mlečnih proizvoda, akoholnih i bezalkoholnih pića, obradi voća i povrća.

Drugi značajan segment čine pumpe namenjene farmaceutskoj industriji, gde zbog samog procesa vladaju ekstremni uslovi koje standardi proizvodnje nameću. No, i tu Packo ima rešenja koja podrazumevaju sterilne pumpe od nerđajućeg čelika sa standardnom završnom obradom površine od 0.4 μm, i setom svih neophodnih sertifikata.

Packo pumpe za specifične procese:

  • SFP2 i SFP3 pumpe– za mešanje i transport, sa jednom pumpom se obavljaju dva procesa, idelane za mešanje fluida različitih specifičnih težina (npr. voda i med), različitih viskoznosti ( ulje i maslac) itd;
  • MCP pumpa – sa hidrauličnim pogonom je specijalno konstruisana za vatrogasne birgade;
  • RMO pumpe – malih dimanzija, za montažu na cisterne za istakanje, sa mogućnošću hidrauličnog pogona;
  • IMO pumpa – verzija bez mehaničkog zaptivača, za termalna ulja i do 200 C;

Pored ovih, Packo pumpe nalaze primenu u procesima prerade otpadnih voda, proizvodnje biogasa, i mnogih drugih industrijskih grana.

U saradnji sa inženjerima i stručnjacima iz Packo Pumps, pronaći ćemo pravu pumpu za Vašu aplikaciju. Za više informacija možete nas kontaktirati.

 

 

 

 

 


Kao ovlašćeni distributer i servisni centar proizvođača Packo za tržište Srbije, u mogućnosti smo da Vam ponudimo adekvatan i stručan izbor pumpi za svaku aplikaciju. U ponudi takođe imamo i originalne rezervne delove, kao i uslugu servisa.   

Više detalja o proizvodima kompanije Packo Pumps možete pronaći na njihovoj internet prezentaciji ili nas kontaktirajte.