Pored servisa pumpi i opreme proizvođača sa kojima Ostral d.o.o. ima ugovor o zastupništvu, nudimo i usluge servisa pumpi i opreme ostalih proizvođača.

Na osnovu stečenog znanja i iskustva, u mogućnosti smo da ponudimo servis različitih vrsta pumpi koji se koriste u hemijskoj industriji, farmaceutskoj industriji, naftnoj industriji, rudarstvu i energetici,industriji hrane i pića, preradi otpadnih voda, itd.

 Pored  velikog broja proizvođača koje direktno zastupamo na domaćem tržištu, u mogućnosti smo da servisiramo različite tipove pumpi, različitih proizvođača:

  • Centrifugalne pumpe
  • Zavojne pumpe
  • Rotirajuće klipne pumpe
  • Membranske pumpe
  • Membranske pumpe na vazdušni pogon
  • Peristaltičke pumpe
  • Zupčaste pumpe
  • Krilne pumpe
  • Plastične centrifugalne pumpe
  • Vakuum pumpe