Industrija hrane i pića

Industrija hrane i pića ima posebno visoke zahteve po pitanju kvaliteta i pouzdanosti opreme koju koriste u proizvodnji. Ostral je specijalizovan za izbor i isporuku odgovarajućih pumpi, pumpnih sistema i prateće opreme za ovu industriju već više od 10 godina. Uz dobro poznavanje proizvodnih procesa, radnih fluida i potreba kupaca, možemo da budemo i vaš pouzdan partner.

Pumpe i oprema koje se koriste u industriji hrane i pića moraju da budu u skladu sa striktnim propisima po pitanju higijenske ispravnosti materijala od kojih su konstruisani. Osnovni razlog za to je što dolaze u dodir sa proizvodima koji se koriste u ljudskoj ishrani, tako da se mora obratiti posebna pažnja da ne dođe do kontaminacije proizvoda ili ugrožavanja njegovog kvaliteta. Ostral ima veliki broj referenci u ovakvim industrijama, gde godinama isporučujemo pumpe i opremu proizvođača koji su certifikovani u skladu sa FDA, 3A i EHEDG standardima. Uz opremu možemo obezbediti sve neophodne certifikate u skladu sa domaćim sanitarnim propisima.

FDA standard, na primer, definiše da sve površine koje dolaze u dodir sa prehrambenim proizvodima, moraju biti polirane u odgovarajućem kvalitetu, bez pukotina ili šupljina, da se lako čiste ili peru, da materijali od kojih je oprema napravljena nisu otrovni i da ne postoji opasnost od stvaranja ili zadržavanja nečistoća ili bakterija. Svi materijali u pumpi moraju biti pouzdani u radu i neutralni prema proizvodima koji se transportuju. Iz tog razloga u ovakvim industrijama se najčešće koristi nerđajući čelik. Konstrukcija pumpi mora biti takva da obezbeđuje lako rastavljanje (ako se oprema pere ručno) ili da nema ”mrtvih zona” gde se mogu zadržavati nečistoće (ako se oprema CIP-uje). Pored pranja rastvorima kiselina i baza, oprema u nekim slučajevima mora da bude otporna i na sterilizaciju vodenom parom.

Pumpe i oprema koju nudimo za industriju hrane i pića

Bez obzira da li želite da transportuje viskozni sirup, čokoladu ili mleko, pivo…bez obzira da li želite samo da ispraznite rezervoar sa uljem ili da obezbedite precizno doziranje arome, mi imamo odgovarajuće rešenje i potrebnu pumpu. Naše znanje i iskustvo vam obezbeđuje da izaberemo tip pumpe koja najviše odgovara vašoj aplikaciji i radnom fluidu.

Najčešći tipovi pumpi koje se koriste u industriji hrane i pića su – centrifugalne pumpe, zavojne, lobe pumpe, membranske , peristaltičke , vertikalne pumpe za istakanja iz buradi…

Sve ove pumpe se mogu podeliti i prema posebnim zahtevima kao što su:

Higijenske/sanitarne pumpe moraju da imaju potvrdu/certifikate od proizvođača da se mogu koristiti za transport proizvoda koji se koriste u ljudskoj ishrani. Treba napomenuti da se u prehrambenoj industriji ne moraju uvek koristiti pumpe koje imaju najviši kvalitet obrade površine i materijala. Tako, na primer, u delu proizvodnje gde se transportuju neprerađene sirovine ili proizvodi koji još nisu sterilisani.

Pumpe za nežan transport fluida – ovakve pumpe moraju biti konstruisane tako da obezbede nežan transport fluida bez narušavanja njegove strukture (na primer majonez) ili da se ne bi oštetili delovi proizvoda (na primer, delovi voća u jogurtu).

Pumpe za precizna doziranja – poseban zahtev u industriji hrane i pića je precizno doziranje radi pripreme različitih mešavina dve ili više komponenti, kao i precizno doziranje aroma, boja,…