Kompanija PompeTravaini je vodeći proizvođač višestepenih centrifugalnih pumpi i vakuum pumpi sa vodenim prstenom. Preko svojih zastupnika i servisera je prisutna u više od 50 zemalja širom sveta. Centrifugalne pume, Vakuum pumpe i vakuum sistemi su razvijeni i prilagođeni velikom broju najzahtevnijih aplikacija. Pumpe se proizvode od livenog gvožđa, nerđajućeg čelika ili duplex-a. Sve pumpe i sistemi mogu biti certifikovani za rad u zapaljivim ili eksplozivnim sredinama i fluidima (ATEX). Kapaciteti koji mogu da se postignu sa pumpama proizvođača PompeTravaini su od 5.000 do 40.000 m3/h.

Osnovno načelo poslovanja firme PompeTravaini je preciznost u projektovanju i izradi pumpi koje treba da rade u najzahtevnijim uslovima rada uz visoku pouzdanost i dug radni vek.

Iskustvo dizajnera kompanije PompeTravaini i naša servisna podrška našim kupcima pruža sigurnost prilikom izbora, ugradnje i održavanja centrifugalnih i vakuum pumpi.

 

Centrifugalne pumpe Pompetravaini

TCHM, TCTM serija

Jednostepene centrifugalne pumpe sa protocima do 500 m3/h i izlaznim pritiskom do 10 bar izrađene su u skladu sa zahtevima standarda ATEX 94/9/CE. Takođe zadovoljavaju i standarde ISO2858 i 5188 što ih čini primenjivim u velikom broju aplikacija gde se zahtevaju kompaktne blok pumpe.

Moguće primene

 • hemijska industrija
 • tekstilna industrija
 • prehrambena industrija
 • farmaceutska industrija
 • autoklavi
 • transport vode
 • ekstrakcija
 • prozvodnja vina, ulja, piva.

 

TBH, TBA serija

Konstrukciju samousisnih pumpi serije TBH i TBA čine lateralni kanali. Otvoreno radno kolo je hidraulički balansirano i postavljeno između usisnog i potisnog dela pumpe. Broj kola postavljenih u seriji obezbeđuje proporcionalno veći izlazni pritisak pri konstantnom protoku.

Sa serijom TBK i TBAK tržištu su ponuđene pumpe sa magnetnom spojnicom. Predviđene su za rad sa opasnim, otrovnim i zagađenim fluidima i aplikacijama koje zahtevaju maksimalno zaptivanje bez curenja fluida u atmosferu.

Moguće primene

 • rad sa kiselinama i bazama, vrelim fluidima u hemijskoj, petrohemijskoj, papirnoj industriji i farmaciji
 • kondenzat tokom destilacije
 • rastvarači sa tečnim gasovima
 • evakuacija tečnosti tokom procesa ukuvavanja
 • transport TNG-a i tečnih gasova
 • autoklavi
 • linije za pranje

TCH serija

Pumpe iz serije TCH i njihove modifikacije TCT, TCA, TCD, TCK izrađene su u skladu sa klasom II standarda ISO 5199. Standardi ISO 2858/DIN 24256 pred proizvođača pumpi postavljaju zahteve za pumpama koje će se koristiti u zahtevnim aplikacijama posebno u petrohemijskoj industriji (API).

Moguće primene

 • čisti i manje zaprljani fluidi
 • korozivni fluidi u hemijskoj, petrohemijskoj,

papirnoj industriji i farmaciji

 • procesna oprema
 • tekstilna industrija

TMA serija

Seriju TMA čine višestepene centrifugalne pumpe sa zatvorenim radnim kolom. Povećavanje broja radnih kola uslovljava postepen porast izlaznog pritiska radnog fluida prilikom prolaska kroz pumpu.

Moguće primene

 • napajanje kotlova
 • čisti i manje zaprljani fluidi
 • autoklavi
 • oprema za gašenje požara
 • navodnjavanje
 • odvodnjavanje rudnika

 

VAKUUM PUMPE

TRH i TRS serija

Jednostepene i dvostepene vakuum pumpe u skaldu sa standarom ISO 9001. Maximalnog kapaciteta do 3500 m3/h.

 • konstrukcija u skladu sa standardom ISO 9001
 • mali broj delova, lako održavanje
 • kompaktne dimenzije
 • mehanički zaptivači u skladu sa standardom DIN 24960
 • veliki izbor materijala (Hastelloy B ili C, Uranijus B6)
 • mogućnost povezivanja sa motorima klase B3 ili B5

TRM i TRV serija

Jednostepene vakuum pumpe sa vodenim prstenom za aplikacije gde se zahteva mali, srednji i visoki vakuum.

TRM

 • ležajevi sa podmazivanjem
 • mehaničko zaptivanje
 • kompaktna konstrukcija sa elektromotorima B3/B14

TRV

 • spoljni ležajevi sa podmazivanjem
 • jednostruki ili dvostruki mehanički zaptivači
 • kompaktna konstrukcija sa motorima B5 ili konstrukcija sa produženim vratilom i motorima klase B3

Ostral Vam nudi adekvatan i stručan izbor pumpi za svaku aplikaciju. U ponudi takođe imamo i rezervne delove, kao i uslugu servisa.

Više detalja o proizvodima kompanije PompeTravaini  možete pronaći na njihovoj internet prezentaciji ili nas kontaktirajte.